skip to Main Content
Frukostmöte I Ny Tappning

Frukostmöte i ny tappning

Den 7 maj genomfördes det frukostmötet som från början var tänkt att hållas i mitten av mars. Nu blev det istället ett digitalt möte via Teams med information men också med möjligheter att lämna synpunkter via frågor som ställdes mha Mentimeter. Det var ca 25 deltagare på mötet från olika branscher och bla fanns entreprenörer, projektörer, arkitekter och myndigheter representerade.

Back To Top