skip to Main Content
Ombyggnation Pågår

Ombyggnation pågår

Nu pågår det ombyggnation av lokalerna på industriområdet i Islingby. Lokalerna ägs av Hushagen som också är en av aktörerna bakom Dala återbyggdepå. Lokalen har tidigare använts för andra ändamål och anpassas nu för den nya verksamheten. Allt material som rivs tas tillvara och kommer antingen användas i ombyggnaden eller kunna köpas när Återbyggdepån öppnar i juli.

Back To Top