skip to Main Content
Hållbar Upphandling Med Fokus På Byggåterbruk

Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk

 Välkommen till en eftermiddag (webbinar) med fokus på miljömässigt ansvarsfull upphandling. Vi ger er den senaste informationen om hur byggbranschen ställer om till en cirkulär ekonomi när krav ställs på återbrukat material i upphandlingar. 

Lär dig mer om hur dessa krav kan ställas och om hur Dala återbyggdepå blir en viktig del i omställningen. Dessutom får vi goda exempel och inspiration från Göteborgs Stad som delar med sig av erfarenheter och presenterar upphandlingskriterier kopplat till upphandling av rivning, om- och nybyggnation. 

Back To Top