skip to Main Content
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepå
Dala återbyggdepå
Invigning Dala återbyggdepåInvigning Dala återbyggdepåInvigning Dala återbyggdepåInvigning Dala återbyggdepåInvigning Dala återbyggdepåInvigning Dala återbyggdepåInvigning Dala återbyggdepåInvigningInvigning Dala återbyggdepåInvigning Dala återbyggdepåInvigning Dala återbyggdepåInvigning Dala återbyggdepåDala återbyggdepå

Dala återbyggdepå invigdes i återbrukat solsken!

Många Borlängebor är redan bekanta med konceptet ”Ta till vara”. Nu presenteras det i ny upplaga för den som vill renovera med omtanke för miljö – och kanske göra ett fynd! En återbyggdepå på Islingby industriområde för byggmaterial ska öka återbruket och med det minska klimatpåverkan och nyproduktion.

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, blickade uppåt från talarplatsen under dagens invigning och kunde konstatera att man förutom byggmaterial höll sig till temat och även återanvände annat, så som sommarens härliga väder. Han fortsatte med att berätta om hur återbyggdepån är viktig, inte bara för att minska avfallsmängderna utan även i sin roll som arbetsplats för den som är i behov av arbetsträning eller är inom ramen för ett integrationsprojekt.

Medverkar i projektet gör Borlänge kommun, Borlänge Energi, Hushagen Fastighets AB, AB Stora Tunabyggen och Dalarnas Försäkringsbolag.

Samtliga talare under invigningen lyfte styrkan i att det här är något man gör tillsammans. I snitt kastas cirka ett ton byggmaterial per person i Sverige (bara kategorin gruvavfall genererar större mängd). Genom en gemensam insats kan man nu erbjuda ett alternativ för privatpersoner och företag i Borlänge som tycker att det känns fel att kasta fullt dugligt material som kan bli en pusselbit i någon annans projekt.

Back To Top