skip to Main Content
Återbyggdepån I Samarbete Med CCbuild Och Vinnova

Återbyggdepån i samarbete med CCbuild och Vinnova

Under sommaren blev det klart att Dala återbyggdepå blir en av samarbetsparterna i projektet CCbuild som finansieras av Vinnova. Vi är väldigt glada för detta och ser med spännig fram emot att delta i utveckling av digitala verktyg och nya samarbetsformer för återbruk av byggmaterial.

Vill du veta mer om projektet kan du läsa här: https://ccbuild.se/organisation/

Back To Top