skip to Main Content
Bra Start Med Redan 7,1 Ton Byggavfall Som återanvänds

Bra start med redan 7,1 ton byggavfall som återanvänds

Från invigningen den 7 september till och med den 31 oktober 2020 har 7,1 ton begagnat byggmaterial flyttats från Fågelmyra till Dala återbyggdepå. Detta betyder att det minskades ca 900 kilo restavfall per vecka som förut hade förgjort. Det kan man väl kalla en bra start!

Så har du begagnat byggmaterial eller rester från din renovation som kan återanvändas? Du får gärna lämna in det på Dala återbyggdepå eller Fågelmyra. Här hittar du mer information.

Back To Top