skip to Main Content
Följ Vägskyltarna

Följ vägskyltarna

Det finns vägskyltar på Fraktgatan som visar dig vägen hit till Dala återbyggdepå.

Baksidan: in- och utleveranser
Kommer du att lämna in material eller hämta upp stora grejer som du har köpt hos oss? Då får du gärna följa skyltarna ”In- och utleveranser” som leder till baksidan av Dala återbyggdepå.

Framsidan: p-plats och ingång butik
Kommer du att besöka butiken? Då får du gärna köra vidare och följ vägen. Efter böjen och precis framför fotbollsplanen hittar du en andra vägskylt som pekar till vänster (se foto). På framsidan av huset kan du parkera ditt fordon.

Välkommen!

 

Back To Top