skip to Main Content
Studiebesök I Coronaanpassat Miniformat

Studiebesök i coronaanpassat miniformat

Vid tre tillfällen under februari och mars har Dala återbyggdepå i samarbete med Byggdialog Dalarna bjudit in samarbetsparters till miniträffar för att kunna visa upp verksamheten och diskutera samarbeten.

Uppskattade träffar
Träffarna har varit mycket uppskattade och givande för alla. Vi har träffat både bostadsbolag, byggare, arkitekter och konsulter och sammanfattningsvis kan vi säga att återbyggdepån har startats upp vid precis rätt tillfälle och att hela byggbranschen är mycket positiv till att tänka om och tänka nytt för att skapa en mer cirkulär och hållbar byggbransch.

Nya pilotprojekt
Träffarna har också visat på vikten av att samarbeta och diskutera för att kunna angripa ett problem från flera aspekter. Så vi ser fram emot att tillsammans med Byggdialog Dalarna kunna starta upp nya pilotprojekt för att ställa om byggbranschen i Dalarna till att bli mer cirkulär och hållbar.

Vi hoppas att ni är många som vill vara med och bidra!

Back To Top