skip to Main Content
Gävle På Studiebesök

Gävle på studiebesök

Den 26 oktober tog vi emot en delegation från Gävle för ett studiebesök. Vi välkomnade representanter från Gävle kommun, Gästrike Återvinnare, Gävlegårdarna, Högskolan i Gävle, Möbelpoolen Gävle, Afry och Tyréns.

Presentation
Vi började med fika och en liten tur genom butiken. Sedan gav vi en presentation i konferensrummet om vår historia och våra ekologiska, sociala och ekonomiska mål. Vi berättade om samverkan mellan fem parter i Dala återbyggdepå och om våra resultat hittills. Vi nämnde också hur CCBuilds digitala verktyg Marknadsplatsen och Produktbanken kan vara ett bra komplement till återbruksprojekt.

Många frågor
Vi fick till många frågor vilket gjorde att det blev en dynamisk debatt om etableringen av ett koncept som Dala återbyggdepå. Vi svarade på både strategiska och praktiska frågor som bland annat handlade om strukturen och samarbetet i Dalarna och vilka produkter säljs mest.

Engagemang är viktigast
Slutsatsen var att det behövs vision, mod och vilja från engagerade politiker och styrelser på lokala bolag som är villiga att ta beslut och investera tillsammans i ett gemensamt projekt. Finns just det så kan en bra styr- och arbetsstruktur skapas och ska praktiska frågor lösas.

Framåt
I Borlänge har det lett till att 200 ton byggmaterial har återbrukats och fem sociala arbetsplatser har skapats i första (pandemi)året. Nu fortsätter vi fokusera på ett större engagemang från byggbranschen genom att involvera fler. Genom dialog kan nya frågor besvaras och eventuella hinder tas bort.

Back To Top