skip to Main Content

Återbyggdepån har sin kundentré på framsidan (mot Fraktgatan). Där finns kundparkeringar markerade till vänster om vägen innan byggnaden. Är det fullt går det också att parkera på höger sida av vägen utmed staketet vid fotbollsplanen.

Tänk på att allt material säljs i befintligt skick. Inga garantier lämnas utan det är upp till köparen att besikta varan innan köp.

Öppettider

Måndag STÄNGT
Tisdag kl. 10-16
Onsdag kl. 10–16
Torsdag kl. 10-16
Fredag kl. 10–16
Lördag STÄNGT
Söndag STÄNGT

Välkommen!

Vi har stängt alla röda dagar.

Bärhjälp

Hittar du något stort och tungt som du vill köpa finns möjlighet att få hjälp att köra ut detta till bilen antingen med pallyft/handtruck via entrédörren eller via truck på baksidan. Baksidan kommer man åt genom att köra tillbaka ut på Godsvägen och följa skyltning mot Dala återbyggdepå in- och utlastning.

Betalning

Betalning sker med Swish eller betalkort.

Inlämning av material

Material kan lämnas direkt till depån under öppettiderna och även till återvinningscentralen i Säter, Falun, Borlänge (Fågelmyra), Leksand och Djurås. Från återvinningscentralerna transporteras materialet till återbyggdepån.
Önskar du lämna material direkt till depån under andra tider kan du kontakta depån på telefon 070-281 42 31.

Övrig information

På Dala återbyggdepå finns tre kundtoaletter samt en fikahörna där man kan ta en kopp kaffe eller te.

Dala återbyggdepå

Frågor och svar

Varför en återbyggdepå?

Vi har som mål att minska avfallsmängderna och som ett stort steg i den riktningen har vi skapat en marknad för återbrukbart byggmaterial som annars skulle klassas som avfall. Återbyggdepån finns till för både privatpersoner och företag så ni är varmt välkomna in till oss.

Hur finansieras detta och var går eventuell vinst?

Projektet finansieras av Borlänge kommun, Borlänge energi, Hushagen, Tunabyggen och Dalarnas försäkringsbolag. Samtliga aktörer bidrar på olika sätt i projektet, det kan vara tid resurser och pengar. Vid eventuella överskott ska dessa medel användas för att öka personalstyrkan på återbyggdepån och därigenom kunna erbjuda ännu bättre service.

Var ligger miljövinsten i återanvändning? Blir det inte höga utsläpp till följd av transporten?

Genom återbruk undviker vi att råvaror utvinns, förädlas, produceras och avfallshanteras genom exempelvis förbränning eller deponering. Dessutom undviker vi transporterna inom- och mellan alla dessa steg. Att rädda en produkt som annars skulle slängas innebär alltså att du besparar miljöpåverkan från ovanstående steg i produktens livscykel.

Miljövinsten ligger kort och gott i att materialet återanvänds och cirkulerar i samhället istället för att nå en slutdestination och kräva att en ny likvärdig produkt skapas. Ser man till transportutsläpp kopplade till återbruk är dessa marginella i jämförelse med vid nyproduktion.

Varför lämna till Dala återbyggdepå istället för till återvinning?

Genom Dala återbyggdepå får produkterna en andra chans till ett längre liv. Att återanvända är alltid bättre än att återvinna.

Kan jag lämna material på fler ställen?

Ja material kan även lämnas in på återvinningscentralen i Säter, Falun, Fågelmyra (Borlänge), Leksand och Djurås. Materialet transporteras till- och säljs på Dala återbyggdepå.

Hur länge har Dala återbyggdepå funnits?

Återbyggdepån har varit aktiv sedan början av september år 2020 men hade invigning och smygöppning 1-3 juli samma år.

Vem får handla/lämna?

Alla som vill är varmt välkomna att lämna och/eller köpa material från Dala återbyggdepå, såväl företag som privatpersoner.

Hur går det till?

Dala återbyggdepå fungerar som en vanligt butik med undantag att du både kan handla och lämna återbrukbart material till återbyggdepån. Vi har personal på plats under öppettiderna som gärna hjälper till vid frågor. Vid köp av stora och/eller tunga produkter finns hjälp att få med lastning, kontakta personalen. Betalning sker med kort eller Swish.

Vad får jag lämna?

Byggmaterial som är i sådant skick att det kan användas igen. Det kan t ex vara sådant som gipsskivor, dörrar, fönster, sanitetsporslin, golv, virke, bänksskivor, diskbänkar, kakel, klinker mm.

Vem bestämmer vad som tas emot?

Ansvarig personal på plats på depån eller på återvinningscentralerna (Falun, Säter, Fågelmyra, Leksand och Djurås) tar besluten och har också rätt att säga nej om man anser att materialet är i för dåligt skick för att tas emot.

Kvalitén/garanti, vad gäller?

Allt material säljs i befintligt skick. Så köparen har ett ansvar att besikta materialet på plats innan köp. Inga garantier lämnas.

Kan man få betalt för det man lämnar?

Grundtanken är att det inte ges någon ersättning för inlämnat material. Men detta är något som eventuellt utvecklas över tid och att större partier med fint material kan komma att ersättas.

Kan jag få hjälp med transporten hem/dit?

Möjligheten finns att få hjälp med transport av material främst in till depån. Hör gärna av dig till återbyggdepån vid dessa frågor.

Hur vet jag vad som finns på lager?

Dala återbyggdepå finns på både Facebook och Instagram där vi minst en gång i veckan publicerar bilder och filmer över det material som kommer in till depån.

Om du har frågor kring vad vi har i butik så är du varmt välkommen att ringa till oss på telefonnummer 070-281 42 31 under butikens öppettider!

Facebook: Dala återbyggdepå

Instagram: dala_aterbyggdepa

Back To Top