skip to Main Content

Återbyggdepån har sin kundentré på framsidan (mot Fraktgatan). Där finns kundparkeringar markerade till vänster om vägen innan byggnaden. Är det fullt går det också att parkera på höger sida av vägen utmed staketet vid fotbollsplanen.

Tänk på att allt material säljs i befintligt skick. Inga garantier lämnas utan det är upp till köparen att besikta varan innan köp.

OBS! Tänk på att hålla avstånd till varandra i butiken.

Öppettider

Måndag STÄNGT
Tisdag kl. 10-16
Onsdag kl 10–16
Torsdag kl. 10-16
Fredag kl 10–16
Lördag kl. 10-14

Välkommen!

Våra nya öppettider (ovan) gäller från och med vecka 42 – 18 oktober 2021.

På lördag 6/11 har vi stängt på grund av alla helgons dag.

Hittar du något stort och tungt som du vill köpa finns möjlighet att få hjälp att köra ut detta till bilen antingen med pallyft/handtruck via entrédörren eller via truck på baksidan. Baksidan kommer man åt genom att köra tillbaka ut på Godsvägen och svänga höger och sedan ta in till höger efter den skarpa kurvan. Då kommer man in på baksidan av lokalen där utlastning av större saker sker med hjälp av truck. Där finns inga parkeringar utan bara lastning sker där.

Betalning sker med betalkort eller Swish.

Öppettiderna kommer att vara begränsade i början och utökas efterhand.

Det finns flera kundtoaletter så det finns bra möjlighet att tvätta händer.

Inlämning av material kan ske direkt till depån under öppettider och även till återvinningscentralen på Fågelmyra. På Fågelmyra kommer material till återbyggdepån att samlas i en container och köras dit.

Önskar du lämna direkt till depån under andra tider kontakta depån på telefon 070-281 42 31.

 

Dala återbyggdepå

Frågor och svar

Varför en återbyggdepå?

Vi har som mål att minska avfallsmängden och öka återanvändning av byggavfall. Därför planerar vi nu för en återbyggdepå där privatpersoner och företag ska kunna lämna begagnat byggmaterial.

Hur finansieras detta och vart går eventuell vinst?

Projektet finansieras av Borlänge kommun, Borlänge energi, Hushagen, Tunabyggen och Dalarnas försäkringsbolag. Samtliga aktörer bidrar på olika sätt i projektet, det kan vara tid resurser och pengar. Vid eventuella överskott ska dessa medel användas för att öka personalstyrkan på återbyggdepån och därigenom kunna erbjuda ännu bättre service.

Vart ligger miljövinsten? Ökar inte sorteringen antalet transporter av godset?

Miljövinsten ligger i att materialet återanvänds istället för att nya resurser förbrukas vid nyproduktion. Denna miljönytta är många gånger större än den marginella belastning som transporterna står för.

Varför lämna dit istället för till återvinning?

Här får produkterna en andra chans till ett längre liv. Att återanvända är alltid bättre än att återvinna.

Kan jag lämna på Fågelmyra?

Ja material kan lämnas in på Fågelmyra. Där kommer det att finnas en särskild container för material som ska till återbyggdepån. Detta för att det ska vara smidigt för kunden att kunna lämna av allt på ett ställe.

När öppnar depån?

Depån smygöppnar den 1 juli men då endast i tre dagar, 1–3 juli är det öppet kl 10–14 för att rensa bland allt som kommit in i samband med ombyggnation av lokalen. Öppning sker sedan 1 augusti igen efter semesterstängt v 28–31.

Vilka får handla/lämna?

Samtliga företag och boende i Borlänge kommun får lämna in material till depån vilket i första hand sker på Fågelmyra. Efter överenskommelse kan det även lämnas direkt till depån. Vem som helst får köpa material från depån.

Hur går det till?

Du går runt och tittar och väljer det du vill köpa. Mindre material kan du själv ta med och betala i kassan. Är det större saker finns hjälp att få med lastning. Kontakta personalen på plats. Betalning sker med kort eller Swish.

Vad får jag lämna?

Byggmaterial som är i sådant skick att det kan användas igen. Det kan t ex vara sådant som gipsskivor, dörrar, fönster, sanitetsporslin, golv, virke, bänksskivor, diskbänkar, kakel, klinker mm.

Vem bestämmer vad som tas emot?

Ansvarig personal på plats på depån eller på Fågelmyra tar besluten och har också rätt att säga nej om man anser att materialet är i för dåligt skick för att tas emot.

Kvalitén/garanti, vad gäller?

Allt material säljs i befintligt skick. Så köparen har ett ansvar att besikta materialet på plats innan köp. Inga garantier lämnas.

Kan man få betalt för det man lämnar?

Grundtanken är att det inte ges någon ersättning för inlämnat material. Men detta är något som eventuellt utvecklas över tid och att större partier med fint material kan komma att ersättas.

Kan jag få hjälp med transporten hem/dit?

Det kommer att finnas möjlighet att få hjälp med transporten mot en kostnad. Tillgång till lastbil med bakgavellyft finns på depån.

Hur vet jag vad som finns på lager?

Depån kommer att ha både Facebook och Instagram och där läggs bilder och filmer ut dagligen på material som kommer in till depån. Vi kommer också titta på att införa ett sökbart lagerhållnihngssystem men detta kommer inte finnas inledningsvis.

Back To Top