skip to Main Content

Historik

I Borlänge kommun har det i flera år funnits ett intresse för att öka återbruket av byggmaterial. Högskolan i Dalarna, Byggutbildning STAR, ByggDialog Dalarna, Borlänge Energi, Tunabyggen, Hushagen och Borlänge kommun har sedan hösten 2017 diskuterat möjligheterna för ett arbete kring återbruk av byggmaterial. Våren 2019 kom även ett initiativ från Dalarnas försäkringsbolag som såg ett behov att kunna åtgärda försäkringsskador på ett mer hållbart sätt.

Samarbetspartners

Så sommaren 2019 bestämde Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen, Hushagen och Dalarnas försäkringsbolag att nu var det dags att göra verkstad av planerna och det är nu dessa fem aktörer som tillsammans har gjort det möjligt att starta en återbyggdepå i Borlänge.

Minska avfallet

Återbyggdepåns huvudfokus är att minska avfallet vilket är ett av kommunens viktigaste mål i den avfallsplanen som är fastställd av kommunfullmäktige.

Lister
vvs

Koppling till globala målen

Återbyggdepån bidrar till en hållbar utveckling bl a genom att bidra till en minskad resursanvändning och en möjlighet att konsumera hållbara produkter. Minskad klimatpåverkan genom att förlänga livslängden på varor och material och därigenom minska nyproduktionen. Den bidrar också till minskad fattigdom och ekonomisk tillväxt genom ökad sysselsättning och möjlighet till egen försörjning för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Återbyggdepån bidrar till följande globala mål:

  • Mål 1: Ingen fattigdom
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Back To Top